Matindi ang sikat ng araw ngunit malamig ang paligid.
Anong nagyari sa mundo? Napatanong ako.
Ako lang ba, o sadyang nag-bago ka na?
Mga pangako mo’y parang di na matutupad.
Hindi narin ako aasa at para saan pa?
Parang mainit na kape kalauna’y lumamig na rin.
Ang pag-ibig mo’y na laho sa isang ihip lang na hangin.

Advertisements